MTA Open Access

Az MTA Könyvtár és Információs Központban elérhető nyílt hozzáféréssel, online publikálással kapcsolatos szolgáltatások.

Blog

(Régi MTA Open Acc oldal)

Kiadói utak:

1. Kiadói út, azonnali hozzáféréssel: egyszerű az eljárás, ha a közlés a teljes nyílt hozzáférés kiadói biztosításával történik, ekkor csak a közlés esetleges költségének fedezete igényel intézményi meggondolást. Az MTMT-ben a közlemény megfelelő megjelölését kell elvégezni, más feladat nincs. A kötelespéldányt az URL helyettesíti.
2. Kiadói út, késleltetéssel: Ez a változat is megfelel az MTA Elnöki határozatának, amennyiben egy előfizetéses folyóiratban a kiadó, az általa megadott késleltetéssel szabadon olvashatóvá teszi a közleményt. A közlési folyamat végén ekkor is az MTMT-ben a közlemény megfelelő megjelölését kell elvégezni, más feladat nincs. A kötelespéldányt repozitóriumban kell elhelyezni.

Kiadói utak részletesen (lenyiló)

Azonnali nyílt hozzáférés (Gold Open Access) vagy a kiadói késleltetett nyílt hozzáférés tennivalói

1. Publikálás a közlési célnak megfelelő nyílt hozzáférésű folyóiratban vagy a nyílt hozzáférés megváltásával előfizetéses folyóiratban

a. Van-e szükség/fedezet közlési költségre?
Ha a folyóiratban nyílt hozzáférést választotta, akkor a nyílt hozzáférési tennivalók a megjelenés után kezdődnek.

b. A közlemény megjelenésekor – késlekedés nélkül – bibliográfiai adatait be kell tölteni az MTMT-be.

c. Az MTMT rekordban el kell helyezni a külső azonosítót (DOI) és meg kell jelölni, mint nyílt hozzáférést (Gold Open Access).

2. Automatikus, késleltetett nyílt hozzáférés előfizetéses folyóiratban (embargo lejártának dátuma után). Tennivalók az előző pont szerint.

Példák és technikai útmutató

a hozzáférési út (link), az azonosítók és a jelölések megadására

 • Felvitel MTMT-be: megszokott módszerrel.
 • Lista nézetben a Külső azonosító gombra kattintás
 • A link bevitele: választható elsősorban DOI, ha nincs, akkor a „Kiadónál” link-típus
 • A link hozzáférés jelölése: Gold választása

Az MTMT rekord alatt található Külső azonosítók gombra való kattintás után a felugró ablakban kért adatok megadása.

1. ábra. A kiadói út. A piros körlapban fehér számok a nyíllal jelölt művelet sorrendjét jelzik

Repozitóriumi utak:

Ha a közlemény a kiadónál nem nyílt hozzáférésű, akkor az intézmény és a kutató a művet repozitóriumban kell elhelyezze. Ennek négy változata van (azonnal olvasható, embargós_korlátozott, embargós_zárt és teljesen zárt, részletek a példáknál).

Engedélyköteles út:

Ha az adott kiadóval dokumentáltan nem lehet megállapodni és a kutató a közlési szerződéskötéshez vezetői hozzájárulást kapott, akkor a közlemény bibliográfiai adatait az MTMT-ben rögzíteni és az elektronikus kötelespéldányt zártan archiválni kell.

Kiadói utak:

Azonnali nyílt hozzáférés (Gold Open Access) vagy a kiadói késleltetett nyílt hozzáférés tennivalói

1. Publikálás a közlési célnak megfelelő nyílt hozzáférésű folyóiratban vagy a nyílt hozzáférés megváltásával előfizetéses folyóiratban
a. Van-e szükség/fedezet közlési költségre?
Ha a folyóiratban nyílt hozzáférést választotta, akkor a nyílt hozzáférési tennivalók a megjelenés után kezdődnek.
b. A közlemény megjelenésekor – késlekedés nélkül – bibliográfiai adatait be kell tölteni az MTMT-be.
c. Az MTMT rekordban el kell helyezni a külső azonosítót (DOI) és meg kell jelölni, mint nyílt hozzáférést (Gold Open Access).

2. Automatikus, késleltetett nyílt hozzáférés előfizetéses folyóiratban (embargo lejártának dátuma után). Tennivalók az előző pont szerint.

Példák és technikai útmutató

a hozzáférési út (link), az azonosítók és a jelölések megadására
– Felvitel MTMT-be: megszokott módszerrel.
– Lista nézetben a Külső azonosító gombra kattintás
– A link bevitele: választható elsősorban DOI, ha nincs, akkor a „Kiadónál” link-típus
– A link hozzáférés jelölése: Gold választása

Az MTMT rekord alatt található Külső azonosítók gombra való kattintás után a felugró ablakban kért adatok megadása.

1. ábra. A kiadói út. A piros körlapban fehér számok a nyíllal jelölt művelet sorrendjét jelzik


Repozitóriumi utak (Green open access)

Feltöltés az MTMT-ből vagy kézi feltöltés repozitóriumba

A repozitóriumi elhelyezés 4 fajtája csak technikai részletekben különbözik.

1. Mindegyik úton közös, hogy már a közlés előtt meg kell ismerni a jogszerű változatot, a kiadói szabályozást és érdemes kiválasztani a megcélzott repozitóriumot, a kutatástámogatási (grant) szerződés szerinti kötelezettségeket.

a. Feltölthető lehet (i) a beküldött első kézirat, vagy a (ii) lektorálás utáni utolsó kézirat vagy (iii) a kiadói pdf. Számos kiadó a beküldött kézirat közzétételét engedélyezi, de ezt az MTA Elnöki határozata nem támogatja, kivéve, ha a bírálat során nem merült fel jelentős szakmai változtatási igény. Ilyen esetben a beküldött és a lektorált kézirat megegyezik, az ilyen példány repozitóriumi elhelyezésével is teljesíthető az akadémiai előírás, de a kéziraton fel kell tüntetni, hogy „Submitted version, accepted without substantial change”.

b. A megfelelő jogszerű verziót mindig a kiadó honlapja (a kiadói szerződés) definiálja, ez lehet egyedi, intézményi vagy az MTA egészére kiterjedő megoldás (utóbbira példa az Elsevierrel aláírt repozitóriumi megállapodás).

c. Segédeszköz a Sherpa Romeo adatbázis, mely a kiadók Nyílt hozzáférési politikáiról ad tájékoztatást.

2. A közlemény megjelenésekor (nem késlekedve) a bibliográfiai adatokat be kell tölteni az MTMT-be.

3. A megjelenéskor annotálni kell a kézirat-verziót, ha ez vihető fel a repozitóriumba. Rá kell írni 3 dolgot: (a) a DOI, (b) a megjelenés bibliográfiai adatai, (c) egy megjegyzést, hogy „Manuscript as accepted” vagy „Submitted version, accepted without substantial change”.

4. Az annotált, megjelenési információval kiegészített közlemény verziót repozitóriumban kell elhelyezni.

a. Az MTMT-ben tárolt adatok átadása a Repozitórium gombra kattintva elvégezhető.

b. Bármilyen hiteles szakterületi repozitóriumba is fel lehet tölteni a közleményt, ekkor az MTMT-ben a közlemény repozitóriumi elérési útját (link, URL) kell megadni, megjelölve azt a nyílt hozzáférés jellegével.

Példák és technikai útmutató

a hozzáférési út (link), az azonosítók és a jelölések megadására

 • Kiadó/folyóirat honlapja, szerződés vizsgálata vagy a Sherpa Romeo használata, a jogi helyzet tisztázására2. ábra. A Sherpa Romeo honlap egy része, a Neuroscience folyóirat adataival.
 • A megjelenést követően a közlemény megfelelő verzióját (pre-print, post-print vagy kiadói pdf) a repozitóriumba fel kell tölteni. Kézirat esetén lehetőség szerint a post-print választandó.
 • A kézirat kiegészítése: A közlemény megjelenés előtti verziójának elhelyezésekor a feltöltendő fájlon fel kell tüntetni a verzióra és megjelenésre vonatkozó adatokat, pl.: In: NEUROSCIENCE 268: pp. 87-101. (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroscience.2014.03.006 (Manuscript as accepted)
 • Célszerű az ábrákat a szövegben elhelyezni.
 • A kézirat formázott pdf-é alakítása szövegszerkesztővel.
 • A kézirat feltöltése repozitóriumba.

2.1 Repozitóriumi út, feltöltés MTMT Repozitórium gombbal.

2.2 Repozitóriumi út, feltöltés kézzel repozitóriumba, majd bevitel az MTMT-be (3-5. ábrák)

Repozitóriumi hozzáférési lehetőségek:

A. Nyílt hozzáférés (Bárki) – Gold Open Access közlemények. A repozitóriumba feltölthetők a kiadónál nyílt hozzáférésű közlemények is.

B. Korlátozott hozzáférés (Csak regisztrált felhasználók) nem Gold Open Access, de kiadói megállapodással rendelkező folyóiratok esetén. Itt lehet embargot beállítani akkor, amikor egy bizonyos idő után a közlemény nyílt hozzáférésű lesz, de a repozitóriumba ebben az esetben is csak a kiadó által engedélyezett verzió (pre-print, post-print vagy kiadói pdf) tölthető fel.


Engedélyköteles út

Választható, ha a közlemény (pl. könyv) szakmailag kívánatos megjelenítése olyan kiadónál történik, akivel nem sikerül a nyílt hozzáférés elveinek megfelelő megállapodást kötni. Ekkor – kivételesen – vezetői engedély birtokában a közlemény (könyv) elektronikus kötelespéldányát (kiadói pdf) és a szerződést repozitóriumba kell helyezni zártan, tartós archiválásra.

1. A vezetői hozzájárulással kezdeményezett közlésre vonatkozó szerződésben ki kell kötni, hogy a műből a szerző és kutatóhelye jogosult elektronikus kötelespéldányra, amit zártan jogszerűen archiválhat.

2. Ki kell kötni, hogy a szerződés elismerje a kutatóhelyet, mint a mű létrehozásában közreműködőt, és határozza meg a kutatóhely jogait. Munkaviszony keretében készült mű esetében a szerződés egyik résztvevője a kutatóhely. A szerződésben részvétel nélkül a mű munkaviszonyon kívül készültnek minősül.

3. A szerződésnek az intézmény szellemi tulajdonkezelési rendszerében nyilvántartásra kell kerülnie.

4. A mű megjelenésekor a mű bibliográfiai adatait az MTMT-ben rögzíteni kell.

5. Az elektronikus kötelespéldányt a szerződéssel együtt a REAL repozitórium zárt gyűjteményébe kell feltölteni, a repozitórium munkatársainak segítségét igénybe véve.

6. A mű zárt elérési linkjét meg kell adni az MTMT-ben és megfelelően jelölni kell mint csak archivált (zárt elérésű) művet.

Példák és technikai útmutató

a hozzáférési út (link), az azonosítók és a jelölések megadására

Közlemény zártkörű hozzáféréssel: csak a repozitórium munkatársai láthatják.

7. ábra. Az MTMT közleménylistájából kiemelt részlet. Repozitóriumi feltöltés, a hozzáférés időkorlátjának beállításával. A piros körlapban fehér számok a nyíllal jelölt művelet sorrendjét jelzik


DOI OLDAL

CrossRef

A CrossRef ügynökségnél regisztrált DOI az azonosításon és az elérés biztosításán kívül többet is nyújt, ha a regisztráción kívül más szolgáltatásokat is igénybe vesz a partner. Az MTA KIK csak regisztrációs szolgáltatást nyújt, de ha a későbbiekben a partner áttér a saját hatáskörű adminisztrációra, más szolgáltatásokat is igénybe vehet díjfizetés ellenében ennél az ügynökségnél.

A partner részére megküldött prefix birtokában a szerkesztőség állítja össze a DOI azonosítót egy saját hatáskörben meghatározott séma szerint (útmutató a suffix összeállításához).

Javasoljuk például az alábbihoz hasonló séma meghatározását:

10.12345/XY.2016.1-2.15
10.12345 a fix előtag, ami azonosítja a folyóiratot
XY – a folyóirat rövid elnevezése,
2016 – a megjelenés éve,
1-2 – a füzet száma
15 – a cikk sorszáma a tartalomjegyzékben

Felhívjuk a figyelmet, hogy a DOI-ban nem szerepelhet gondolatjel és az azonosító végén ne használjanak pontot!

DOI-val azonosítható a folyóirat főoldala, az évfolyam, a füzetszám, az egyes cikkek, de akár a cikkekben megjelenő képek, ábrák, táblázatok (stb.) is. Minden azonosított objektum egyedi URL-el, saját weboldallal kell rendelkezzen, ahol szerepelnek az alábbi adatok (ld. Your landing page):

 • az azonosított objektum teljes bibliográfiai leírása,
 • a DOI kattintható linkként,
 • a fulltext letöltésének lehetősége akár nyílt hozzáféréssel, akár díjfizetés ellenében.

Például:

Nyílt hozzáférésű cikk: https://doi.org/10.17700/jai.2015.6.4.202
Nyílt hozzáférésű cikk (a friss számok csak előfizetéssel elérhetőek): https://doi.org/10.18414/KSZ.2015.11.1140

A CrossRef DOI regisztrációjának feltétele, hogy a közlemények irodalomjegyzékében fel kell tüntetni minden olyan forrás DOI azonosítóját linkként, amit szintén a CrossRef-nél regisztráltak más folyóiratok (ld. Crossref DOIs in reference lists and bibliographies; a DOI-ból a https://doi.org/ előtag segítségével képezhető kattintható link). Javasoljuk, hogy a szerzői útmutatóban rögzítsék, hogy a DOI-k feltüntetése az irodalomjegyzékben kötelező. A CrossRef több keresőt is biztosít saját adatbázisához, melyek segítségével ellenőrizhető, hogy a hivatkozott irodalomjegyzékben szereplő közleményeknek van-e a CrossRef-nél regisztrált DOI azonosítója:

http://search.crossref.org/ (nagyon egyszerű, egymezős, szabadszavas kereső)

http://www.crossref.org/guestquery/ (az egyes metaadat mezőkre keresési lehetőséget biztosító, pontos találatokat eredményező kereső)

https://doi.crossref.org/simpleTextQuery (ingyenes regisztrációt követően, havi 5000 db korlát mellett igénybe vehető szabadszavas kereső, akár az egész irodalomjegyzék bemásolható egy keresésbe)

Az irodalomjegyzékben szereplő linkek növelik a közlemények olvasottságát, hiszen ez a kötelezettség minden CrossRef tagra vonatkozik, így a kiadványok egymásra linkelnek. A későbbiekben az ugyancsak ingyenes Cited-by szolgáltatás igénybe vételével, melynek során a teljes irodalomjegyzék is feldolgozásra kerül a regisztráció során, lehetséges egy adott cikkre érkezett hivatkozások lekérdezése is. A hivatkozások lekérdezésére mutató link feltüntethető például a cikk weboldalán.

A CrossRef a DOI regisztrációért 1 USD / db árat számol fel, melyet a partnernek kell finanszíroznia.

DataCite

A DataCite ügynökség elsősorban kutatási adatok azonosítására specializálódott, de más dokumentumtípusok számára is ad ki azonosítót, amik leírására a metaadat séma alkalmas. Az MTA KIK szolgáltatását igénybe vevő egyetemeken készült PhD dolgozatok DOI azonosítóit ez az ügynökség biztosítja. A regisztráció az MTA KIK partnerei számára jelenleg díjmentes.