MTA Open Access

Az MTA Könyvtár és Információs Központban elérhető nyílt hozzáféréssel, online publikálással kapcsolatos szolgáltatások.

Research Data Alliance Hungarian National Node (HRDA)

Megalakult a kutatási adatok kezelését támogató Research Data Alliance (RDA) globális szervezet magyar tagja, a Research Data Alliance Hungarian National Node (HRDA).
Alapító tagjai a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI), az MTA Könyvtár és Információs Központ (MTA KIK), a HUNgarian Open Repositories (HUNOR) és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ).

Honlap: http://hrda.hu/

 

Pályázati felhívás az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz (ELKH) tartozó kutatóközpontok, kutatóintézetek és kutatócsoportok számára kutatási adat archiválási pilot-projektek megvalósítására

Nyertes pályázatok

  1. Társadalomtudományi Kutatóközpont Kutatási Dokumentációs Központ: A Társadalomtudományi Kutatóközpontban (illetve annak jogelődjében) végzett kutatások veszélyben lévő kutatási adatainak megóvása (1.500.000 Ft)
  2. Energiatudományi Kutatóközpont Fúziós Plazmafizika Laboratórium: Fúziós kísérleti adatok tárolása és metaadatolása a FAIR elveknek megfelelően (1.500.000 Ft)
  3. Energiatudományi Kutatóközpont Energia- és Környezetbiztonsági Intézet Környezetfizikai Laboratórium Sugárbiofizikai Kutatócsoport: Kis dózisoknál megfigyelhető hiperszenzitivitással és indukált sugárrezisztenciával kapcsolatos adatok gyűjtése és közzététele (3.000.000 Ft)
  4. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet: Régészeti rajzgyűjtemény kutatási adatainak feltárása és FAIR közreadása (3.375.000 Ft)
  5. Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézet Nukleáris Anyagtudományi Osztály: Funkcionális anyagok adatainak archiválása (3.937.000 Ft)
  6. Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet Integratív Idegtudományi Kutatócsoport: Sokcsatornás, nagy téri felbontású in vivo elektrofiziológiai adatok archiválása (4.000.000 Ft)
  7. ELKH-DE Viselkedésökológiai Kutatócsoport: Az OpenBioMaps biológiai adatbázis keretrendszer publikus adatrepozitórium “láb” fejlesztésére (5.000.000 Ft)