MTA Open Access

Az MTA Könyvtár és Információs Központban elérhető nyílt hozzáféréssel, online publikálással kapcsolatos szolgáltatások.

MTA Open Access

Gyakorlati útmutató a tudományos művek nyílt hozzáférésének biztosításához

A tudományos művek nyílt hozzáférésének (Open Access, OA) biztosításáról a Magyar Tudományos Akadémián (MTA) a 27/2012 (IX. 24.) elnöki határozat rendelkezik. Jelen útmutató az ebben foglaltak megvalósításához nyújt segítséget.

A nyílt hozzáférés biztosítása több módon is lehetséges, de minden esetben közös elemei a folyamatnak, hogy:
1. A kutató elektronikus kötelespéldányt ad át az intézmény vezetésének, ha a közlemény nem nyílt hozzáféréssel jelenik meg a kiadónál.
2. Az intézményi adminisztrátor (vagy a kutató) a közleményt regisztrálja az MTMT-ben és megjelöli annak nyílt hozzáférési státuszát. (Útmutató a megfelelő beállítás kiválasztásához)

Ez biztosítja a felhasználók gyors hozzáférését és az Open Access (OA) statisztikába történő felvételt is.

A különböző utak

Az Elnöki határozatban foglaltak teljesítésének módjai 

Az Elnöki határozatban foglaltakat három módon megvalósíthatók:

  • Kiadói út: publikálás nyílt hozzáféréssel
  • Repozitóriumi út: a szerzők munkájukat elhelyezhetik repozitóriumban
  • Engedélyköteles út: amennyiben a nyílt hozzáférés biztosítása nem lehetséges, hozzáférési korlátozással kell elhelyezni a publikáció egy példányát a REAL repozitóriumban.

Publikálás nyílt hozzáféréssel (Kiadói út)

  1. Publikálás azonnali nyílt hozzáféréssel: egyszerű az eljárás, ha a publikálás a nyílt hozzáférés kiadói biztosításával történik, ekkor csak a közlés esetleges költségének fedezete igényel intézményi meggondolást. A közlemény megjelenése után a publikáció bibliográfiai adatait fel kell tölteni az MTMT-be és a közlemény megfelelő megjelölését kell elvégezni, azaz a DOI azonosítót vagy a teljes szövegre mutató URL-t a gold hozzáférési státusszal kell ellátni.
  2. Publikálás késleltetett nyílt hozzáféréssel: ez a változat is megfelel az MTA Elnöki határozatának, amennyiben egy előfizetéses folyóiratban a kiadó, az általa megadott késleltetéssel szabadon olvashatóvá teszi a közleményt. A közlemény megjelenése után a publikáció bibliográfiai adatait fel kell tölteni az MTMT-be és a közlemény megfelelő megjelölését kell elvégezni, azaz a DOI azonosítót vagy a teljes szövegre mutató URL-t a gold embargós hozzáférési státusszal  kell ellátni.

Ha a közlemény a kiadónál nem nyílt hozzáférésű, akkor az intézmény és a kutató a művet repozitóriumban kell elhelyezze. Ennek több változata lehetséges: azonnal olvasható, embargós_korlátozott, embargós_zárt és teljesen korlátozott vagy teljesen zárolt.

Már a közlés előtt meg kell ismerni a repozitóriumi archiválásra vonatkozó kiadói szabályozást és érdemes kiválasztani a megcélzott repozitóriumot, figyelemmel a kutatástámogatási (grant) szerződés szerinti kötelezettségekre. Az információk birtokában be kell szerezni a publikáció repozitóriumi archiválásra alkalmas példányát (kézirat, lektorált kézirat vagy a megjelent PDF). Ebben segítségül szolgál a SherpaRoMEO adatbázis, ami arról ad tájékoztatást, hogy az egyes folyóiratoknál hogyan megvalósítható a nyílt hozzáférésű publikálás.

A közlemény megjelenése után a bibliográfiai adatokat be kell tölteni az MTMT-be, majd a publikációt tartalmazó fájlt elküldeni egy repozitóriumba vagy megadni a repozitóriumra mutató URL-t a megfelelő hozzáférési státusszal megjelölve, amennyiben a feltöltés korábban már megtörtént.

Ha a közlemény (pl. könyv) szakmailag kívánatos megjelenítése olyan kiadónál történik, akivel nem sikerül a nyílt hozzáférés elveinek megfelelő megállapodást kötni, akkor – kivételesen – vezetői engedély birtokában a közlemény (könyv) elektronikus kötelespéldányát (kiadói pdf) a REAL repozitóriumban kell elhelyezni zároltan, tartós archiválásra.

A mű megjelenésekor a mű bibliográfiai adatait az MTMT-ben rögzíteni kell, majd a publikációt tartalmazó fájlt zárolt hozzáférési beállítással elküldeni a REAL repozitóriumba vagy megadni a repozitóriumra mutató URL-t a zárolt státusszal megjelölve, amennyiben a feltöltés korábban már megtörtént.


Fogalomjegyzék:

Embargo – hozzáférés tiltása. A megjelenés után az az időszak, ami alatt a közlemény nem lehet nyílt hozzáférésű.

Nyílt hozzáférés = Open Access – a tudományos eredmények közlése úgy, hogy az mindenki számára költség nélkül olvasható az interneten.

Kötelespéldány – munkaköri kötelességből az intézménynek átadott elektronikus (esetleg papíralapú) példány

Repozitórium gomb – az MTMT-ben a közlemény leírása alatt található parancsgomb, amelyik egy nemzetközi szabványos protokoll szerint repozitóriumba tölt fel elektronikus dokumentumot

SHERPA-RoMEO – Kiadói copyright szerződések és szerzői archiválás ismertetők adatbázisa (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/?la=hu)

URL – az elektronikus hozzáférés útja, más néven webcím, mely a Uniform Resource Locator [egységes erőforrás-azonosító] rövidítése.


A 31/2022. (X. 28.) elnöki határozat módosította az Open Access közzététel szabályait

A 24/2016. (VII.15.) elnöki határozat módosította az Open Access közzététel szabályait

Az MTA Elnökének 27/2012. (IX. 24.) határozata

Az MTA repozitóriuma (REAL)

Az MTA KIK REAL repozitóriumának információs oldala

Tájékoztató az MTMT-ben használt open access jelölésekről és útmutató a megfelelő beállításhoz

Hogyan biztosítsuk az Open Access-t tudományos műveinkhez? (folyamatábra)

András Holl: OA mandate of the Hungarian Academy of Sciences – how effective is it?  Impact and Measurement of Open Access (7th OpenAIRE workshop – February 2017)