MTA Open Access

Az MTA Könyvtár és Információs Központban elérhető nyílt hozzáféréssel, online publikálással kapcsolatos szolgáltatások.

Kutatási adatok kezelése

Kutatási adat

A kutatási adatok – research data – a tudományos kutatás nyersanyagai, új tudományos eredmények megalapozói. Létrejöhetnek megfigyelések, kísérletek, szimulációk eredményeképpen, vagy korábban gyűjtött adatok összegyűjtésével, válogatásával, feldolgozásával.

Néhány példa:

– szöveg (pl. kérdőívek, átiratok, jegyzetek, naplók, eljárások, protokollok)
– kép
– videó
– hangfelvételek
– modellek, algoritmusok, szkriptek, kódok
– alkalmazások működési adatai (pl. naplófájlok)

Sok esetben a kutatási adatokat konkrét vizsgálatok számára állítják elő egyéni kutatók vagy kutatócsoportok, kutatási projektek keretében. Ekkor hozzáférhetővé tételük az adott kutatás ellenőrizhetőségét, reprodukálhatóságát célozza.
Más esetekben a kutatási adatok gyűjtése és felhasználása egymástól elválik: az adatokat egy felmérési (survey) jellegű program keretében hozzák létre, nem konkretizált, de előre láthatóan fontos jövőbeli kutatások nyersanyagául, és gyakorta szabadon hozzáférhetővé teszik (pl. Human Genome Project).
Előfordul az is, hogy az egyedi, konkrét kutatási projektek céljára létrehozott adatokat adatbázisba szervezik, és további kutatások céljára hozzáférhetővé teszik (pl. Hubble Space Telescope adatai a MAST-ban).
A nagy adatbázisok célja a kutatási adatok újrahasznosítása.
Az interneten való hozzáférhetőség jelentősen megkönnyíti az újrafelhasználást. Az adatok felhasználását korábban gyakorta engedélyhez kötötték, mára terjed a nyílt hozzáférés alkalmazása.

Kutatási adatok az NKFIH pályázataiban

Az NKFIH Élvonal (KKP_20) pályázatában megjelent a kutatási adatok kezelésének kérdése (ld. Pályázati útmutató, 4.10. Kutatási adatok és kutatási infrastruktúra). A nyertes pályázók közül azoknak, akiknek projektjében kutatási adatok keletkeznek, adatkezelési tervet kell készíteniük vagy adatkezelési protokollra kell hivatkozniuk.

Javaslatok az adatkezelési terv elkészítéséhez.

További információk

Adatkezelési terv minta (European Research Council
Adatkezelési terv minta (EU H2020-as projektek számára
Információ az adatmenedzsmentről az Európai Unió weboldalán 
Információ az adatmenedzsmentről (magyarul
Információ a kutatási adatok nyílt hozzáférésű közzétételéről (magyarul
Ajánlások és szabályzatok 
Kutatási adatokat támogató ajánlások honosítása (projekt
Research Data Alliance Hungarian National Node (HRDA
Research Data Alliance (RDA