Tudományos művek nyílt hozzáférésének (Open Access, OA) biztosítása

Gyakorlati útmutató A tudományos művek nyílt hozzáférésű közzétételéről szóló MTA elnöki határozat végrehajtásához

 

Minden esetben a folyamatot szervezni/szabályozni kell aminek közös elemei:

1. A kutató elektronikus kötelespéldányt ad át az intézmény vezetésének. ha a közlemény nem kiadói nyílt hozzáférésű.

2. Az intézményi adminisztrátor (vagy a kutató) a közleményt regisztrálja az MTMT-ben és megjelöli a nyílt hozzáférési állapotát.
Ez biztosítja a felhasználók gyors hozzáférését is és az Open Access (OA) statisztikába felvételt is.

A különböző utak:

Kiadói utak:

1. Kiadói út, azonnali hozzáféréssel: egyszerű az eljárás, ha a közlés a teljes nyílt hozzáférés kiadói biztosításával történik, ekkor csak a közlés esetleges költségének fedezete igényel intézményi meggondolást. Az MTMT-ben a közlemény megfelelő megjelölését kell elvégezni, más feladat nincs. A kötelespéldányt az URL helyettesíti.

2. Kiadói út, késleltetéssel: Ez a változat is megfelel az MTA Elnöki határozatának, amennyiben egy előfizetéses folyóiratban a kiadó, az általa megadott késleltetéssel szabadon olvashatóvá teszi a közleményt. A közlési folyamat végén ekkor is az MTMT-ben a közlemény megfelelő megjelölését kell elvégezni, más feladat nincs. A kötelespéldányt repozitóriumban kell elhelyezni.

Repozitóriumi utak:

Ha a közlemény a kiadónál nem nyílt hozzáférésű, akkor az intézmény és a kutató a művet repozitóriumban kell elhelyezze. Ennek négy változata van (azonnal olvasható, embargós_korlátozott, embargós_zárt és teljesen zárt, részletek a példáknál).

Engedélyköteles út:

Ha az adott kiadóval dokumentáltan nem lehet megállapodni és a kutató a közlési szerződéskötéshez vezetői hozzájárulást kapott, akkor a közlemény bibliográfiai adatait az MTMT-ben rögzíteni és az elektronikus kötelespéldányt zártan archiválni kell.Kiadói utak:

 

Azonnali nyílt hozzáférés (Gold Open Access) vagy a kiadói késleltetett nyílt hozzáférés tennivalói

1. Publikálás a közlési célnak megfelelő nyílt hozzáférésű folyóiratban vagy a nyílt hozzáférés megváltásával előfizetéses folyóiratban

a. Van-e szükség/fedezet közlési költségre?
Ha a folyóiratban nyílt hozzáférést választotta, akkor a nyílt hozzáférési tennivalók a megjelenés után kezdődnek.

b. A közlemény megjelenésekor – késlekedés nélkül – bibliográfiai adatait be kell tölteni az MTMT-be.

c. Az MTMT rekordban el kell helyezni a külső azonosítót (DOI) és meg kell jelölni, mint nyílt hozzáférést (Gold Open Access).

2. Automatikus, késleltetett nyílt hozzáférés előfizetéses folyóiratban (embargo lejártának dátuma után). Tennivalók az előző pont szerint.

 

Példák és technikai útmutató

a hozzáférési út (link), az azonosítók és a jelölések megadására

 

 • Felvitel MTMT-be: megszokott módszerrel.
 • Lista nézetben a Külső azonosító gombra kattintás
 • A link bevitele: választható elsősorban DOI, ha nincs, akkor a „Kiadónál” link-típus
 • A link hozzáférés jelölése: Gold választása

Az MTMT rekord alatt található Külső azonosítók gombra való kattintás után a felugró ablakban kért adatok megadása.

1. ábra. A kiadói út. A piros körlapban fehér számok a nyíllal jelölt művelet sorrendjét jelzik


Repozitóriumi utak (Green open access)

 

Feltöltés az MTMT-ből vagy kézi feltöltés repozitóriumba

A repozitóriumi elhelyezés 4 fajtája csak technikai részletekben különbözik.

1. Mindegyik úton közös, hogy már a közlés előtt meg kell ismerni a jogszerű változatot, a kiadói szabályozást és érdemes kiválasztani a megcélzott repozitóriumot, a kutatástámogatási (grant) szerződés szerinti kötelezettségeket.

a. Feltölthető lehet (i) a beküldött első kézirat, vagy a (ii) lektorálás utáni utolsó kézirat vagy (iii) a kiadói pdf. Számos kiadó a beküldött kézirat közzétételét engedélyezi, de ezt az MTA Elnöki határozata nem támogatja, kivéve, ha a bírálat során nem merült fel jelentős szakmai változtatási igény. Ilyen esetben a beküldött és a lektorált kézirat megegyezik, az ilyen példány repozitóriumi elhelyezésével is teljesíthető az akadémiai előírás, de a kéziraton fel kell tüntetni, hogy „Submitted version, accepted without substantial change”.

b. A megfelelő jogszerű verziót mindig a kiadó honlapja (a kiadói szerződés) definiálja, ez lehet egyedi, intézményi vagy az MTA egészére kiterjedő megoldás (utóbbira példa az Elsevierrel aláírt repozitóriumi megállapodás).

c. Segédeszköz a Sherpa Romeo adatbázis, mely a kiadók Nyílt hozzáférési politikáiról ad tájékoztatást.

2. A közlemény megjelenésekor (nem késlekedve) a bibliográfiai adatokat be kell tölteni az MTMT-be.

3. A megjelenéskor annotálni kell a kézirat-verziót, ha ez vihető fel a repozitóriumba. Rá kell írni 3 dolgot: (a) a DOI, (b) a megjelenés bibliográfiai adatai, (c) egy megjegyzést, hogy „Manuscript as accepted” vagy „Submitted version, accepted without substantial change”.

4. Az annotált, megjelenési információval kiegészített közlemény verziót repozitóriumban kell elhelyezni.

a. Az MTMT-ben tárolt adatok átadása a Repozitórium gombra kattintva elvégezhető.

b. Bármilyen hiteles szakterületi repozitóriumba is fel lehet tölteni a közleményt, ekkor az MTMT-ben a közlemény repozitóriumi elérési útját (link, URL) kell megadni, megjelölve azt a nyílt hozzáférés jellegével.

 

Példák és technikai útmutató

a hozzáférési út (link), az azonosítók és a jelölések megadására

 

 • Kiadó/folyóirat honlapja, szerződés vizsgálata vagy a Sherpa Romeo használata, a jogi helyzet tisztázására

  2. ábra. A Sherpa Romeo honlap egy része, a Neuroscience folyóirat adataival.

 • A megjelenést követően a közlemény megfelelő verzióját (pre-print, post-print vagy kiadói pdf) a repozitóriumba fel kell tölteni. Kézirat esetén lehetőség szerint a post-print választandó.
 • A kézirat kiegészítése: A közlemény megjelenés előtti verziójának elhelyezésekor a feltöltendő fájlon fel kell tüntetni a verzióra és megjelenésre vonatkozó adatokat, pl.: In: NEUROSCIENCE 268: pp. 87-101. (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroscience.2014.03.006 (Manuscript as accepted)
 • Célszerű az ábrákat a szövegben elhelyezni.
 • A kézirat formázott pdf-é alakítása szövegszerkesztővel.
 • A kézirat feltöltése repozitóriumba.

2.1 Repozitóriumi út, feltöltés MTMT Repozitórium gombbal.

2.2 Repozitóriumi út, feltöltés kézzel repozitóriumba, majd bevitel az MTMT-be (3-5. ábrák)

Repozitóriumi hozzáférési lehetőségek:

A. Nyílt hozzáférés (Bárki) – Gold Open Access közlemények. A repozitóriumba feltölthetők a kiadónál nyílt hozzáférésű közlemények is.

B. Korlátozott hozzáférés (Csak regisztrált felhasználók) nem Gold Open Access, de kiadói megállapodással rendelkező folyóiratok esetén. Itt lehet embargot beállítani akkor, amikor egy bizonyos idő után a közlemény nyílt hozzáférésű lesz, de a repozitóriumba ebben az esetben is csak a kiadó által engedélyezett verzió (pre-print, post-print vagy kiadói pdf) tölthető fel.


 

Engedélyköteles út

 

Választható, ha a közlemény (pl. könyv) szakmailag kívánatos megjelenítése olyan kiadónál történik, akivel nem sikerül a nyílt hozzáférés elveinek megfelelő megállapodást kötni. Ekkor – kivételesen – vezetői engedély birtokában a közlemény (könyv) elektronikus kötelespéldányát (kiadói pdf) és a szerződést repozitóriumba kell helyezni zártan, tartós archiválásra.

1. A vezetői hozzájárulással kezdeményezett közlésre vonatkozó szerződésben ki kell kötni, hogy a műből a szerző és kutatóhelye jogosult elektronikus kötelespéldányra, amit zártan jogszerűen archiválhat.

2. Ki kell kötni, hogy a szerződés elismerje a kutatóhelyet, mint a mű létrehozásában közreműködőt, és határozza meg a kutatóhely jogait. Munkaviszony keretében készült mű esetében a szerződés egyik résztvevője a kutatóhely. A szerződésben részvétel nélkül a mű munkaviszonyon kívül készültnek minősül.

3. A szerződésnek az intézmény szellemi tulajdonkezelési rendszerében nyilvántartásra kell kerülnie.

4. A mű megjelenésekor a mű bibliográfiai adatait az MTMT-ben rögzíteni kell.

5. Az elektronikus kötelespéldányt a szerződéssel együtt a REAL repozitórium zárt gyűjteményébe kell feltölteni, a repozitórium munkatársainak segítségét igénybe véve.

6. A mű zárt elérési linkjét meg kell adni az MTMT-ben és megfelelően jelölni kell mint csak archivált (zárt elérésű) művet.

 

Példák és technikai útmutató

a hozzáférési út (link), az azonosítók és a jelölések megadására

 

Közlemény zártkörű hozzáféréssel: csak a repozitórium munkatársai láthatják.

7. ábra. Az MTMT közleménylistájából kiemelt részlet. Repozitóriumi feltöltés, a hozzáférés időkorlátjának beállításával. A piros körlapban fehér számok a nyíllal jelölt művelet sorrendjét jelzik


Fogalomjegyzék:

 

Embargo – hozzáférés tiltása. A megjelenés után az az időszak, ami alatt a közlemény nem lehet nyílt hozzáférésű.

Nyílt hozzáférés = Open Access - a tudományos eredmények közlése úgy, hogy az mindenki számára költség nélkül olvasható az interneten.

Kötelespéldány - munkaköri kötelességből az intézménynek átadott elektronikus (esetleg papíralapú) példány

Repozitórium gomb - az MTMT-ben a közlemény leírása alatt található parancsgomb, amelyik egy nemzetközi szabványos protokoll szerint repozitóriumba tölt fel elektronikus dokumentumot

SHERPA-RoMEO - Kiadói copyright szerződések és szerzői archiválás ismertetők adatbázisa (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/?la=hu)

URL – az elektronikus hozzáférés útja, más néven webcím, mely a Uniform Resource Locator [egységes erőforrás-azonosító] rövidítése.


 

Az MTA Elnökének 27/2012. (IX. 24.) határozata

A 24/2016. (VII.15.) elnöki határozat módosította az Open Access közzététel szabályait

Az MTA repozitóriuma (REAL)

Az MTA KIK REAL repozitóriumának információs oldala

Open Access tájékoztató

Hogyan biztosítsuk az Open Access-t tudományos műveinkhez? (folyamatábra)

András Holl: OA mandate of the Hungarian Academy of Sciences – how effective is it? OpenAIRE blog - 2017-01-26