A DOI (Digital Object Identifier) segítségével megoldható az online megjelenő közlemények egyértelmű azonosítása és elérésük hosszútávú biztosítása. Ennek érdekében a közleményekhez egy azonosítót kell rendelni, melyet egy adatbázisban össze kell kapcsolni az URL-el, ahol a közlemény teljes szövege elérhető.
Az MTA Könyvtár és Információs Központ DOI Irodája támogatja a kiadók, szerkesztőségek munkáját, két ügynökségnél is biztosítja a DOI regisztráció lehetőségét.

DataCite

A DataCite ügynökség elsősorban kutatási adatok azonosítására specializálódott, de könyvek, folyóiratok számára is elérhető a szolgáltatás. Az ügynökségnél regisztrált DOI kizárólag azonosításra és az elérés biztosítására szolgál. A regisztráció díját az MTA KIK finanszírozza, így a partnerek számára ingyenes. Igénybevétele együttműködési megállapodás aláírásához kötött, mely az együttműködés kereteit rögzíti az MTA KIK és a partner között. Az MTA KIK ún. DOI prefixet ad ki a partner számára. Ez a DOI előtagja, ami azonosítja a folyóiratot vagy a könyvet, minden cikk vagy fejezet DOI-ában azonos. Ennek birtokában a kiadó/szerkesztőség képzi a DOI azonosítót az ún. suffix, vagyis a DOI utótag összeállításával:

Pl. 10.12345/FICIME.2017.1.10

[prefix] / [folyóirat címe] . [megjelenés éve vagy évfolyam] . [füzet száma] . [cikk kezdő oldalszáma]

Az utótagra összeállított példa csak javaslat, a szerkesztőségnek/kiadónak kell kialakítania a követendő gyakorlatot. A kész DOI-t mind a nyomtatott, mind az online példányon fel kell tüntetni.
A regisztrációhoz egyedi URL szükséges, ami hacsak lehet egy információs oldal, ahonnan a teljes szöveg PDF fájlban letölthető (pl. http://publication.nhmus.hu/studbot/cikkreszletes.php?idhoz=7403).

CrossRef

A CrossRef ügynökségnél regisztrált DOI az azonosításon és az elérés biztosításán kívül többet nyújt.
A DOI regisztráció az előzőektől annyiban tér el, hogy van egy ún. Cross-Linking kötelezettség (CrossRef DOI sin citation reference lists: http://www.crossref.org/02publishers/doi_display_guidelines.html).

Ez azt jelenti, hogy a közlemények irodalomjegyzékében fel kell tüntetni minden olyan forrás DOI azonosítóját linkként, amit szintén a CrossRef-nél regisztráltak más folyóiratok. Ez többlet feladatot jelent (az ellenőrzéshez ingyenesen elérhető kereső biztosított), de növeli a folyóirat olvasottságát, hiszen ez a kötelezettség minden CrossRef tagra vonatkozik, így a kiadványok egymásra linkelnek. A későbbiekben az ugyancsak ingyenes Cited-by szolgáltatás igénybe vételével, melynek során a teljes irodalomjegyzék is feldolgozásra kerül a regisztráció során, lehetséges egy adott cikkre érkezett hivatkozások lekérdezése is.

A CrossRef a DOI regisztrációért 1 USD / db árat számol fel.